Hygiënecode: wat en waarom

Ieder bedrijf dat met levensmiddelen werkt, dient van de overheid een systeem te hebben waarmee voedselveiligheid wordt gegarandeerd. Deze regels zijn gebaseerd op Europese wetgeving, die stelt dat alle levensmiddelenbedrijven volgens HACCP-beginselen moeten werken. Een ondernemer kan met een eigen systeem voor voedselveiligheid werken, maar men kan ook gebruik maken van een goedgekeurde hygiënecode die voor een gehele branche geldig is.

Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij

Wie een brood- of banketbakkerij heeft, kan het beste werken met de Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij. Hierin worden kritische stappen voor de bereiding van brood, banket en andere bakkerijproducten besproken. De Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij is opgesteld in opdracht van de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging (NBOV) en de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB). De Hygiënecode is digitaal en tegen een kleine vergoeding beschikbaar voor bedrijven die vallen onder de sector bakkerij (inclusief chocolaterieën). Overige belangstellenden kunnen het document voor het hoge tarief bestellen.

De Hygiënecode draagt bij aan structuur en een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel binnen een bedrijf. De code helpt werknemers scherp te houden. De NVWA controleert bedrijven op naleving van de hygiëneregels. Wie zich niet aan de regels houdt, kan een waarschuwing of boete krijgen. Voor beiden brengt NVWA kosten in rekening.

De Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij kunt u hier bestellen >>

Pauline Houtsma

Kennisspecialist Hygiëne en wetgeving

p.houtsma@nbc.nl
0317 47 12 12

De Hygiënecode heeft verschillende modules en is daarmee eenvoudig en helder van opzet. Er is een onderverdeling gemaakt in basisvoorwaarden en processtappen. De basisvoorwaarden voor het gehele proces vanaf het binnenkomen van de grondstof tot aan de verkoop van het eindproduct zijn voor ieder bedrijf belangrijk. Denk aan inrichting, persoonlijke hygiëne en het voorkomen van kruisbesmetting. Daarnaast worden de regels voor bedrijfsprocessen, zoals inkoop, bewaren van grondstoffen en halffabricaten en de ontvangst van goederen, duidelijk omschreven.

De Hygiënecode wordt periodiek geëvalueerd. Met het digitale abonnement heeft u altijd en overal toegang tot de meest actuele gegevens.

Bepaalde regels uit de Hygiënecode zijn voor ieder bedrijf in de bakkerijsector van toepassing. Er staan echter ook risico’s beschreven die gekoppeld zijn aan bepaalde werkzaamheden, die niet in ieder bedrijf voorkomen. De bijbehorende maatregelen zijn dus niet voor elk bedrijf bedoeld en zeker niet voor iedere medewerker. Processen die je niet toepast, hoef je immers ook niet te beheersen.

Het kan ook zijn dat bepaalde processtappen binnen uw bedrijf buiten de reikwijdte van de Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij vallen. In dat geval kunt u gebruikmaken van een andere goedgekeurde Hygiënecode waarin deze stappen wél beschreven staan. Zijn de stappen in geen enkele officiële Hygiënecode vastgelegd, dan moet u zelf een voedselveiligheidsplan voor die processen opstellen. Win hiervoor altijd deskundig advies in.

De Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij wordt periodiek geëvalueerd. Tijdens de evaluatie wordt gekeken of de regels uit de code (nog) voldoen aan de op dat moment geldende wetgeving en of de code tegemoet komt aan de wensen van de bakker.

Het evaluatietraject van de Hygiënecode is een tijdrovend proces waarbij een groot aantal partijen is betrokken en wordt gehoord: brancheorganisaties, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), het Regulier Overleg Warenwet (ROW) waarin vertegenwoordigers zitten vanuit overheid, bedrijfsleven, codehouders en consumentenorganisaties. Het proces wordt afgesloten als de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de nieuwe Hygiënecode ondertekent. Daarmee hebben we een Hygiënecode die breed gedragen worden, door zowel bedrijfsleven als overheid.

 

Pauline Houtsma

Kennisspecialist Hygiëne en wetgeving

p.houtsma@nbc.nl
0317 47 12 12