Het starten van een eigen bakkerij(winkel)

Regelmatig krijgen wij de vraag van beginnende ondernemers aan welke voorwaarden men moet voldoen bij het beginnen van een bakkerij of een bedrijf met bakkerijproducten. In dit artikel zetten we een aantal punten op een rijtje.

Vraag eerst bij de gemeente en bij de verhuurder en eventueel verzekering na of het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten op de betreffende locatie is toegestaan volgens het bestemmingsplan/huurreglement en of er nog bijzondere (milieu)voorschriften zijn waaraan moet worden voldaan. Ook inschrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel is noodzakelijk. Daar hebben ze ook veel informatie voor startende ondernemers en speciale voorlichtingsdagen.

Daarnaast kunt u zich richten tot de Nederlandse Brood- en Banketbakkers Ondernemersvereniging  (NBOV). De NBOV (de brancheorganisatie voor de ambachtelijke bakkerij) heeft een bedrijfsadviseur in dienst die u verder kan helpen c.q. begeleiden bij de opstart of aankoop van een ambachtelijk (banket)bakkersbedrijf.

In de wet is verder vastgelegd dat elk levensmiddelbedrijf een voedselveiligheidsplan (op basis van HACCP) opstelt of invoert of een goedgekeurde Hygiënecode toepast. De Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij kan gebruikt worden door alle brood- en banketbakkerijen, markthandelaren en andere bedrijven die producten produceren of verkopen die in deze Hygiënecode worden beschreven en die daarbij werken volgens de in de hygiënecode beschreven processen. In de code staan basisvoorwaarden beschreven waar elk levensmiddelbedrijf aan moet voldoen, zoals de inrichtingseisen, persoonlijke hygiëne, voorkomen van kruisbesmetting en ongediertebestrijding, maar ook over inkoop, koelen, verhitten en opslag en vervoer van producten. Leef de eisen die daar in staan na. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controleert hierop.

Voor horeca activiteiten zoals een lunchroom kunt u aanvullend de Hygiënecode voor de Horeca raadplegen. Deze is gratis te downloaden via de website van het Kenniscentrum voor de Horeca.

De Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij is te bestellen via onze website. U kunt op het aanmeldingsformulier aangeven dat u ZZP-er bent wanneer dat van toepassing is. Neem bij voorkeur de digitale versie. Daar kunt u sneller in zoeken.

Registreer u verder bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit als levensmiddelenbedrijf.

Gerelateerde diensten

Lokaal marktonderzoek
Wat vinden klanten van uw personeel, winkel, assortiment, prijzen en communicatie? Weet u om welke redenen zij uw producten kopen? Weet u hoeveel klanten bij u in de winkel komen en hoeveel meer klanten u kunt bereiken binnen uw verzorgingsgebied? Lokale Marketing van NBC biedt uitkomst!
Lees meer
Hygiëne advies
Hygiëne staat centraal in uw bedrijfsvoering en u werkt volgens de Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij. Maar hoe weet u zeker dat u aan de huidige wettelijke eisen blijft voldoen? Het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) helpt u graag met Hygiëne advies.
Lees meer
Digitaal infopakket (Hygiënecode)
Het digitaal infopakket bevat diensten die digitaal beschikbaar zijn voor iedere ondernemer, zoals de Hygiënecode, een informatiemap Etiketteren & Aanduiden en Warenwetenswaardig. Met dit pakket beschikt u over alle benodigde informatie voor een optimale bedrijfsvoering.
Lees meer
NBC en NBA KennisWorkshops
Een goed product verkopen alleen is niet voldoende. U zult uw klant moeten overtuigen van uw meerwaarde. En daar hebben uw winkel- en productiemedewerkers een groot aandeel in. De kennisworkshops van NBC en NBA vertalen lastige materie naar praktische informatie waar uw medewerkers de klant met alle zekerheid te woord kunnen staan.
Lees meer