Handboek Voedingsvezel ontrafeld

In samenwerking met Flanders’  Food en NIZO food research heeft het NBC een handboek ontwikkeld over het onderwerp voedingsvezels. Voedingsvezels zijn een belangrijk element in onze voeding.

Het handboek ‘Voedingsvezel ontrafeld’ heeft tot doel correcte informatie te verstrekken over de huidige stand van zaken binnen de (gezondheids)wetenschap en technologie over diverse vezelgerelateerde onderwerpen. Het document biedt bedrijven uit de voedingsmiddelenbranche een leidraad om keuzes te maken, zowel vanuit voedingskundig standpunt als vanuit technologische invalshoek.

Het handboek is gefinancierd met gelden van de meelheffing en is alleen beschikbaar voor de bakkerijsector. Het handboek is op te vragen via kennis@nbc.nl.

In hoofdstuk 1 wordt uitgelegd wat nu juist de definitie van voedingsvezel is. In hoofdstuk 2 kunt u als verdieping lezen over de verschillende typen vezels en welke vezelbronnen er zijn, waarna in hoofdstuk 3 het wetenschappelijke bewijs voor diverse gezondheidsaspecten van nature voorkomende, geïsoleerde en synthetische voedingsvezels uiteen is gezet. Hoofdstuk 4 geeft een overzicht weer van de verschillende technologische functies die voedingsvezels hebben in levensmiddelen en het effect van toevoeging op productkwaliteit, waarna in hoofdstuk 5 de verschillende analysemethoden in kaart zijn gebracht. Hoofdstuk 6 zet het wettelijke kader neer van de mogelijkheden voor het commerciële gebruik van data omtrent de gezondheidsaspecten en de regelgeving met betrekking tot het gebruik en etikettering van voedingsvezels in levensmiddelen. Vervolgens gaat hoofdstuk 7 in op de huidige vezelconsumptie en -aanbeveling en wordt het potentieel van voedingsvezels in de markt en de visie van consumenten in hoofdstuk 8 in kaart gebracht. Tot slot worden de producenten van vezels en relevante ingrediënten in een overzicht in hoofdstuk 9 aangeboden.