Aanvullende module Hygiënecode: moet ik daaraan voldoen?

Om te voldoen aan de hygiëneregels werken veel bakkersbedrijven met de Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij. Kritische stappen voor de bereiding van brood, banket en andere bakkerijproducten worden hierin besproken. Centraal staat hoe je voorkomt dat de voedselveiligheid in gevaar komt. Als u werkt met de Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij voldoet u aan de regels van Verordening (EG) nr. 852/2004 (Hygiëneverordening).
 

Aanvullende eisen

Valt uw bedrijf onder de categorie ‘industrie’, dan gelden daarnaast nog andere eisen en voorwaarden. Deze staan in een aanvullende module op de Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij en heet  ‘Aanvullende eisen voor bedrijven die vallen onder de categorie industrie’. Elk bedrijf dat de Hygiënecode afneemt ontvangt de aanvullende module. De module is te vinden als paragraaf 4.7.
 

Wanneer is de module van toepassing? 

De module is van toepassing  wanneer uw bedrijf valt onder de categorie ‘industrie’ (zie beslisboom) of een erkenning heeft voor de verwerking van (producten met) rauwe ingrediënten van dierlijke oorsprong. Afhankelijk van de aard van de activiteiten en producten moet uw bedrijf geheel of gedeeltelijk voldoen aan de eisen uit de module.
Aan welke eisen u moet voldoen wanneer de module van toepassing  is, leest u in artikel ‘Aanvullende module Hygienecode: aan welke eisen moet ik voldoen?
 
Pauline Houtsma

Kennisspecialist Hygiëne en wetgeving

p.houtsma@nbc.nl
0317 47 12 12
Pauline Houtsma

Kennisspecialist Hygiëne en wetgeving

p.houtsma@nbc.nl
0317 47 12 12