Aanvullende module Hygiënecode: moet ik daaraan voldoen?

 
Om te voldoen aan de hygiëneregels werken veel bakkersbedrijven met de Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij. Kritische stappen voor de bereiding van brood, banket en andere bakkerijproducten worden hierin besproken. Centraal staat hoe je voorkomt dat de voedselveiligheid in gevaar komt. Als u werkt met de Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij voldoet u aan de regels van Verordening (EG) nr. 852/2004 (Hygiëneverordening).
Aanvullende eisen
Valt uw bedrijf onder de categorie ‘industrie’, dan gelden daarnaast nog andere eisen en voorwaarden. Deze staan in een aanvullende module op de Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij en heet  ‘Aanvullende eisen voor bedrijven die vallen onder de categorie industrie’. Elk bedrijf dat de Hygiënecode afneemt bij het Nederlands Bakkerij Centrum ontvangt de aanvullende module. De module is te vinden als paragraaf 4.7.
Wanneer is de module van toepassing? 
De module is van toepassing  wanneer uw bedrijf valt onder de categorie ‘industrie’ (zie beslisboom) of een erkenning heeft voor de verwerking van (producten met) rauwe ingrediënten van dierlijke oorsprong. Afhankelijk van de aard van de activiteiten en producten moet uw bedrijf geheel of gedeeltelijk voldoen aan de eisen uit de module.
Aan welke eisen u moet voldoen wanneer de module van toepassing  is, leest u in artikel ‘Aanvullende module Hygienecode: aan welke eisen moet ik voldoen?

Gerelateerde diensten

Hygiëne-advies
Hygiëne staat centraal in uw bedrijfsvoering en u werkt volgens de Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij. Maar hoe weet u zeker dat u aan de huidige wettelijke eisen blijft voldoen? Het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) helpt u graag met Hygiëne advies.
Lees meer
Hygiënecodecertificering
Stichting Voedsel veiligheidsinspectie Wageningen (SVVW) toetst bedrijven op de Hygiënecode. Deze stichting is belast met de certificering van bedrijven op de Hygiënecode. In dit kader werkt SVVW samen met ISACert; deze geaccrediteerde instelling mag van de Raad voor Accreditatie internationaal erkende certificaten verstrekken.
Lees meer
Hygienetool.nl
Wilt u af van hygiëne registraties op papier? Of er beter zicht op houden of registraties in uw filialen adequaat uitgevoerd en opgevolgd worden? Registraties op orde hebben is belangrijk voor hygiënisch en voedselveilig werken, maar tijdrovend. En een klusje dat er gemakkelijk bij in schiet. De hygienetool.nl, geeft u méér controle op uw hygiëneregistratie in mínder tijd!
Lees meer
NBC en NBA KennisWorkshops
Een goed product verkopen alleen is niet voldoende. U zult uw klant moeten overtuigen van uw meerwaarde. En daar hebben uw winkel- en productiemedewerkers een groot aandeel in. De kennisworkshops van NBC en NBA vertalen lastige materie naar praktische informatie waar uw medewerkers de klant met alle zekerheid te woord kunnen staan.
Lees meer