Zoeken in Kennis & regelgeving:

Dossier Allergenen

16 Aug 2017
Volgens Verordening 1169/2011 bent u verplicht uw klant te informeren over aanwezige allergenen in uw product. Die verplichting is echter alleen van toepassing op allergenen die op basis van de receptuur en gebruikte ingrediënten in het product zitten. De  aanwezige hoeveelheid van die allergenen is daarbij niet van belang. Van allergenen die door versleping of kruisbesmetting in het product terecht kunnen komen, hoeft u geen melding te maken. Toch kunt u aansprakelijk gesteld worden, wanneer u hiermee niet zorgvuldig genoeg omgaat. Meer weten
16 Aug 2017
Analyses kunnen worden uitgevoerd om grondstoffen of het eigen productieproces te controleren op aanwezigheid van allergenen. Het gaat dan met name om de vraag of mogelijk kruisbesmetting is opgetreden en of de aanwezige hoeveelheid allergeen aanleiding kan geven tot gezondheidsklachten. Ook kan een controle van de effectiviteit van het reinigingsproces gewenst zijn. Het is echter wel belangrijk om de juiste methode te kiezen en de juiste plaatsen of producten te bemonsteren (worst-case scenario – grootste ‘pakkans’ bepalen). Meer weten
16 Aug 2017
Om over een goed werkend allergenenmanagementsysteem te kunnen beschikken moeten de gevaren vastgesteld en beheerst worden. De activiteiten lijken erg op dat van de HACCP-systematiek. Vooral in grotere bedrijven is het van belang een team samen te stellen waarin alle afdelingen van het bedrijf vertegenwoordigd zijn (kwaliteit, inkoop, productie(planning), productontwikkeling, marketing, sales, technische dienst en dergelijke). De directie moet achter het plan staan en het team samenstellen. Als er al een HACCP-team is, kan dat team ook met deze taak belast worden. Meer weten

Pages