FlexBase leermiddelen

FlexBase is het leermiddel, dat door bakkerijopleidingen gebruikt wordt om op een moderne flexibele wijze vorm te geven aan hun onderwijs. Het bestaat uit een uitgebreide digitale database en leermiddelen in boekvorm.

Inhoud
De digitale database van FlexBase bevat naast o.a. alle beschikbare vaktheorie, grondstoffenkennis, recepturen en werkwijzen ook theorie over voor het vak belangrijke onderwerpen zoals: beroepshouding, hygiëne en voedselveiligheid, voedselovergevoeligheid, voedingsleer. Daarnaast bevat de database ook theorie over algemene onderwerpen zoals: theorie over levens- en geloofsovertuiging, communicatie, leidinggeven, etc.

Verder bevat FlexBase heel veel oefentoetsen over de theorie, korte informatieve videofilmpjes/animaties en hyperlinks naar belangrijke en informatieve websites. Sinds kort is een deel van de leermiddelen in boekvorm ook digitaal beschikbaar gemaakt.

Doelgroep
FlexBase is flexibel opgezet zodat het binnen elke didactische werkvorm bruikbaar is. De methode is geschikt voor zowel VMBO als MBO opleidingen.

Doel
FlexBase zorgt ervoor dat de gebruiker overal en altijd over alle voor de opleiding benodigde informatie kan beschikken. Het wordt daarom ook continue onderhouden en waar nodig geactualiseerd/uitgebreid.

Benieuwd? Neem een kijkje op www.flexbase.nl

Belangrijk! Een aantal dingen zijn veranderd.

Graag willen we u informeren. We hebben een duidelijke splitsing gemaakt tussen onze collectieve werkzaamheden ter verbetering van de bakkersbranche en onze commerciële diensten, die we aanbieden.

Voor al onze collectieve zaken kunt u nog steeds terecht bij NBC. Al onze commerciële diensten kunt u vanaf nu vinden onder FoodBase.nl. Met de kennis van NBC. 

Dat geldt dus ook voor online bestellingen. MijnNBC is nu Mijn FoodBase geworden. De inloggegevens zijn gelijk gebleven.

Voor vragen neem contact op met onze klantenservice of uw hygiëne – adviseur. 

×
Sluiten