Voedingswaardevermelding

U bent wettelijk verplicht op alle voorverpakte levensmiddelen de voedingswaarde te vermelden, tenzij sprake is van levensmiddelen die door ambachtelijke bedrijven worden geleverd. Op producten van ambachtelijke bedrijven zonder voedings- of gezondheidsclaim is vermelding van een voedingswaarde niet verplicht.

Het gaat om de voedingswaarde van het levensmiddel zoals dit wordt verkocht. Eventueel mag u ook de voedingswaarde van het levensmiddel na bereiding vermelden, maar alleen wanneer er een voldoende gedetailleerde bereidingswijze op de verpakking staat.

Dit artikel hoort bij Dossier etikettering.

Verplichte informatie

De verplichte voedingswaardevermelding omvat in ieder geval de volgende informatie:

Het zoutgehalte is de hoeveelheid natrium x 2,5. Deze is dus gebaseerd op de hoeveelheid natrium die van nature aanwezig is plus de hoeveelheid die afkomstig is van ingrediënten zoals NaCl (in bakkerszout) of natriumcarbonaat (rijsmiddel).

Deze gegevens kunt u eventueel aanvullen met:

De voedingswaardevermelding is verder verplicht voor voedingsstoffen waarover voedings- en/of gezondheidsclaims worden gemaakt en voor voedingsstoffen die zijn toegevoegd; als het daarbij gaat om voedingsstoffen die niet in bovenstaande opsomming staan, dan staan deze buiten de voedingswaardetabel, maar wel in hetzelfde gezichtsveld (zie ook tabblad “Presentatie”).

Niet-voorverpakte levensmiddelen

U bent niet verplicht om bij niet-voorverpakte levensmiddelen de voedingswaarde aan uw klanten te vermelden. Wilt u dit toch doen, dan kunt u deze informatie beperken tot:

De juiste waarde

De waarden zijn gemiddelde waardes die gebaseerd zijn op:

Presentatie

De voedingswaardevermelding moet worden uitgedrukt:
- per 100 gram of 100 milliliter product;
- in een vaststaande volgorde;
- in vaststaande meeteenheden.

In de volgende tabel ziet u welke volgorde en eenheden u in de presentatie van de voedingswaarde aanhoudt. Is er te weinig ruimte voor een tabel, dan mag de informatie achter elkaar worden geplaatst (tekstregels). Houdt u hierbij wel de juiste volgorde en eenheden aan.

Geprint vanaf: https://www.nbc.nl/kennis-regelgeving/voedingswaardevermelding
Datum en tijdstip: 04-07-2022 18:22 uur.