Verplichte voedingswaardevermelding ook voor u van toepassing?

Op 13 december 2016 traden de regels rond de verplichte voedingswaardevermelding op voorverpakte producten in werking, afkomstig van de etiketteringsverordening (EG nr. 1169/2011). In Bijlage V van deze verordening worden een aantal uitzonderingen gemaakt op deze verplichting. Onder andere voor “levensmiddelen, met inbegrip van ambachtelijke levensmiddelen, die rechtstreeks door de producent in kleine hoeveelheden worden geleverd aan de eindverbruiker of aan de plaatselijke detailhandel die rechtstreeks aan de eindverbruiker levert”.

Maar welke bedrijven of producten vallen nu precies onder deze uitzonderingsregel? De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft hierover een standpunt ingenomen.  

a. Op voorverpakte producten van ambachtelijke bedrijven zonder voedings- of gezondheidsclaims is vermelding van een voedingswaarde niet verplicht.

b. Ambachtelijke bedrijven zijn volgens de definitie van de NVWA bedrijven die hun omzet voornamelijk halen uit rechtstreekse verkoop aan de consument (dus via eigen winkels of rechtstreekse bezorging). Voorverpakte producten die door deze bedrijven worden verkocht, hoeven niet van een verplichte voedingswaarde voorzien te worden (ook niet als ze aan derden worden geleverd).

c. Vormt de levering aan derden meer dan 50% van de totale omzet, dan is volgens de definitie geen sprake van ambachtelijke bedrijven. De voorverpakte producten die aan derden worden geleverd moeten dan wél van een verplichte voedingswaarde worden voorzien. De voorverpakte levensmiddelen die het bedrijf zelf rechtstreeks aan de consument verkoopt, hoeven ook in dit geval niet van een voedingswaarde te worden voorzien. 

Daarnaast geldt sowieso dat elk bedrijf te maken heeft met marktwerking. Dat betekent dat afnemers kunnen verzoeken om een voedingswaarde-declaratie (buiten de wettelijke verplichtingen om).

Gerelateerde diensten

Belangrijk! Een aantal dingen zijn veranderd.

Graag willen we u informeren. We hebben een duidelijke splitsing gemaakt tussen onze collectieve werkzaamheden ter verbetering van de bakkersbranche en onze commerciële diensten, die we aanbieden.

Voor al onze collectieve zaken kunt u nog steeds terecht bij NBC. Al onze commerciële diensten kunt u vanaf nu vinden onder FoodBase.nl. Met de kennis van NBC. 

Dat geldt dus ook voor online bestellingen. MijnNBC is nu Mijn FoodBase geworden. De inloggegevens zijn gelijk gebleven.

Voor vragen neem contact op met onze klantenservice of uw hygiëne – adviseur. 

×
Sluiten