Verordening Productinformatie (1169/2011)

De Productinformatieverordening heeft met ingang van 13 december 2014 de huidige Etiketteringsrichtlijn (2000/13) vervangen. Nationale etiketteringsregels komen daardoor grotendeels te vervallen. In dit artikel leest u wat het doel is en het toepassingsgebied van de Verordening Productinformatie, wat de belangrijkste wijzigingen zijn ten opzichte van de  regels van de Etiketteringsrichtlijn en hoe de overgangstermijn is geregeld.

De Productinformatieverordening stelt het belang en de gezondheid van de consument centraal. Door eerlijke informatie over de producten moet de consument in staat zijn goed doordachte keuzes te maken en producten veilig kunnen gebruiken.

De Verordening bespreekt meer onderwerpen dan het Warenwetbesluit Etiketteren van levensmiddelen, wat gebaseerd is op de Etiketteringsrichtlijn. Dat komt doordat met de komst van de Verordening de tekst van een aantal Richtlijnen wordt samengevoegd en geactualiseerd om het zoeken te vereenvoudigen.

De Verordening richt zich voornamelijk op producten die bestemd zijn voor levering aan de consument of aan grote cateraars (restaurants, kantines, scholen, ziekenhuizen en dergelijke). Echter, de Verordening regelt ook dat wanneer producten tussen bedrijven onderling worden verhandeld, de afnemer over voldoende informatie beschikt om de consument of een grote cateraar uiteindelijk te kunnen voorzien van de verplichte informatie.

De voorschriften hebben betrekking op informatie welke wordt verstrekt via verpakkingen en etiketten, maar ook op brochures, websites en mondelinge informatie.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de regels ui de WEL zijn:

  • Specifieke voorschriften inzake de leesbaarheid van verplichte informatie (minimale lettergrootte);
  • Nieuwe eisen aan informatie over allergene stoffen (informatieplicht ook voor niet-voorverpakte producten; accentuering  (afwijkend lettertype) op etiketten van voorverpakte producten);
  • Voedingswaardedeclaratie wordt voor veel meer producten verplicht en de inhoud en volgorde veranderen;
  • De bron van plantaardige olie en plantaardig vet moet worden vermeld (bijvoorbeeld palmolie of zonnebloemolie);
  • Specifieke melding bij de productnaam verplicht, bij gebruik van imitatieproducten zoals imitatieroom of cacaofantasie;
  • Volledige vermelding van het adres, ook als sprake is van een BV.
  • Bewaarvoorschrift na opening wordt verplicht als de veiligheid dat vereist;
  • Vermelding “ontdooid” op producten als de veiligheid of de kwaliteit van het product door ontdooien negatief beïnvloed is;
  • Nieuwe voorschriften voor informatie bij verkoop op afstand (websites);
  • Duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling: diegene wiens naam op de verpakking staat  -of de importeur bij import uit derde landen – is verantwoordelijk voor de juiste informatie.

Alle etiketten moeten aan de regels uit de  de Productinformatieverordening voldoen, met uitzondering van de nieuwe verplichtingen inzake de voedingswaardedeclaratie (de ingangsdatum hiervan is 13 december 2016). Voorraden die op 13 december 2014 reeds zijn verhandeld of geëtiketteerd en die nog niet aan de nieuwe regels voldoen, mogen verhandeld worden totdat ze zijn uitverkocht. Wordt de voedingswaarde eerder op de verpakking vermeld dan op 13 december 2016, dan moet deze al aan de verplichtingen uit de Verordening voldoen. Dat geldt dus ook wanneer een voedingswaardedeclaratie verplicht is omdat er een voedings- of gezondheidsclaim over het product wordt gedaan.

Een globale toelichting op de verschillende verplichte onderdelen voor het etiket van voorverpakte producten vindt u in de overeenkomstig aangeduide artikelen.

In het Dossier Etiketteren & aanduiden op de website van het Kennisloket vindt u artikelen met een toelichting op de vereiste informatie over de volgende onderwerpen:

Voor een gedetailleerde toelichting verwijzen we u naar ons speciale naslagwerk “Voedselinformatie en Aanduiden” die deel uitmaakt van het digitale informatiepakket (te vinden via Mijn NBC). Heeft u na het doorlezen daarvan nog vragen op het gebied van etiketteren? Neem dan contact op met onze kennisspecialisten! Zij staan u graag te woord.

Gerelateerde diensten

Belangrijk! Een aantal dingen zijn veranderd.

Graag willen we u informeren. We hebben een duidelijke splitsing gemaakt tussen onze collectieve werkzaamheden ter verbetering van de bakkersbranche en onze commerciële diensten, die we aanbieden.

Voor al onze collectieve zaken kunt u nog steeds terecht bij NBC. Al onze commerciële diensten kunt u vanaf nu vinden onder FoodBase.nl. Met de kennis van NBC. 

Dat geldt dus ook voor online bestellingen. MijnNBC is nu Mijn FoodBase geworden. De inloggegevens zijn gelijk gebleven.

Voor vragen neem contact op met onze klantenservice of uw hygiëne – adviseur. 

×
Sluiten