Praktische hulpmiddelen bij nieuwe etiketteringsregels

Er is voor u als ondernemer veel veranderd op het gebied van etikettering. Zo is op 13 december 2014 de Verordening voedselinformatie (1169/2011) van kracht gegaan en is de huidige Etiketteringsrichtlijn (2000/13) en het daaraan gekoppelde Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen te komen vervallen. De invoering van de verordening voedselinformatie brengt een aantal wijzigingen met zich mee. Een belangrijke verandering met verstrekkende gevolgen voor de praktijk is, dat allergeneninformatie nu ook voor onverpakte producten beschikbaar moet zijn voor de consument. Hieronder download u enkele praktische tools om u en uw medewerkers te helpen met deze nieuwe regelgeving. Meer over de veranderende regelgeving leest u hier.

Hieronder download u het Stappenplan, een Inventarisatiedocument en de handige Winkelhulp voor allergenen. Indien u hulp of advies wenst bij de nieuwe regels, neem dan contact op met het NBC Kennisloket via 0317 47 12 12 of vul het contactformulier in.

Realiseert u zich dat SpecsPlaza een belangrijk hulpmiddel is om over actuele informatie over uw grondstoffen te beschikken. Met een combinatie van SpecsPlaza en daaraan gekoppelde bakkerijsoftwarepakketten voor het etiketteren van voorverpakte producten kunt u zich ook goed voorbereiden op de nieuwe regels voor etiketten. Denk bijvoorbeeld aan de juiste volgorde van ingrediënten in de ingrediëntenlijst, de accentuering van allergenen in de ingrediëntenlijst en de eventuele berekening van de voedingswaarde van uw producten.

 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de bestaande regels zijn:

  • Specifieke voorschriften inzake de leesbaarheid van verplichte informatie (minimale lettergrootte)
  • Nieuwe eisen aan informatie over allergene stoffen (informatieplicht ook voor niet-voorverpakte producten; accentuering  (afwijkend lettertype) op etiketten van voorverpakte producten)
  • Voedingswaardedeclaratie wordt voor veel meer producten verplicht en de inhoud en volgorde veranderen
  • De bron van plantaardige olie en plantaardig vet moet worden vermeld (bijvoorbeeld palmolie of zonnebloemolie)
  • Specifieke melding bij de productnaam verplicht, bij gebruik van imitatieproducten zoals imitatieroom of cacaofantasie
  • Volledige vermelding van het adres, ook als sprake is van een BV
  • Bewaarvoorschrift na opening wordt verplicht als de veiligheid dat vereist
  • Vermelding “ontdooid” op producten als de veiligheid of de kwaliteit van het product door ontdooien negatief beïnvloed is
  • Nieuwe voorschriften voor informatie bij verkoop op afstand (webwinkel)
  • Duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling: diegene wiens naam op de verpakking staat (of de importeur bij import uit derde landen) is verantwoordelijk voor de juiste informatie.