Nederlands voedselconsumptierapport inzake zout

Het RIVM heeft aanvullend op de VoedselConsumptiePeiling 2007 – 2010 het rapport met cijfers van de gemiddelde zoutconsumptie gepubliceerd. Uit het rapport komt naar voren dat 85% van de consumenten meer zout eet dan het aanbevolen maximum van 6 gram per dag. Het grootste deel is afkomstig uit de warme maaltijd, gevolgd door de lunch. Doordat in Nederland tijdens de lunch en bij het ontbijt veelal brood wordt gegeten, is het logisch dat uit deze peiling blijkt dat brood voor circa een kwart bijdraagt aan de hoeveelheid zout die de consument eet. Brood bevat veel goede voedingsstoffen zoals vezels, koolhydraten, vitaminen en mineralen. Hiermee levert brood een goede basis binnen de dagelijkse voeding.

Documentatie

De VCP is gemeten in de periode van 2007 tot en met 2010. De gemiddelde zoutconsumptie van de Nederlandse consument is hiermee voor het eerst bepaald binnen de VCP. Om de gemiddelde inname aan zout te bepalen, is gebruik gemaakt van het Nederlandse Voedingsstoffenbestand (NEVO 2011). Hierin staat per product de gemiddelde voedingswaarde per 100 gram. Voor brood gaat de NEVO uit van gemiddelde waarden, bepaald aan de hand van de nu geldende wettelijke 2,1% zout op droge stof (vergelijkbaar met 1,8% op meelbasis). In deze NEVO cijfers is dus niet het zoutgehalte van 1,5% op meelbasis (1,8% op droge stof) doorgevoerd, omdat hier door de bakkerijbranche in 2012 naar toe wordt gewerkt.

De VCP is berekend aan de hand van de gemiddelde voedingswaarde van producten per 100 gram op basis van het eindproduct. Als bakker stuurt u op de hoeveelheid droge stof per heel brood, waardoor het absolute zoutgehalte in het eindproduct omgerekend naar 100 gram afhankelijk is van de gehanteerde receptuur. Bijvoorbeeld: het zoutgehalte in een Allison volkorenbrood van ca. 1000 gram, is per 100 gram eindproduct lager dan in een wit vloerbrood van ca. 750 gram, er van uit gaande dat het zoutgehalte voor het droge stofgehalte van 480 gram gelijk is. Daarnaast varieert het gewicht van een sneetje brood. Het aantal sneetjes brood dat een consument aangeeft te eten wordt dan ook vermenigvuldigd met wederom een gemiddeld gewicht van een sneetje brood. Deze kanttekeningen zijn bekend. Hierdoor kan niet gesproken worden van x% zoutverlaging per 100 gram brood of per sneetje brood, maar wel over de zoutverlaging in brood.

Door het percentage op droge stof, dan wel op meel vast te stellen, weten we dat de bakkerijbranche sinds 2008 werkt aan de verlaging van het zoutgehalte in brood met 25%. Door het zoutgehalte in brood te verminderen draagt de bakkerijbranche bij aan de reductie van de natriuminname door de Nederlandse bevolking.

 

Documentatie

Gerelateerde diensten

Belangrijk! Een aantal dingen zijn veranderd.

Graag willen we u informeren. We hebben een duidelijke splitsing gemaakt tussen onze collectieve werkzaamheden ter verbetering van de bakkersbranche en onze commerciële diensten, die we aanbieden.

Voor al onze collectieve zaken kunt u nog steeds terecht bij NBC. Al onze commerciële diensten kunt u vanaf nu vinden onder FoodBase.nl. Met de kennis van NBC. 

Dat geldt dus ook voor online bestellingen. MijnNBC is nu Mijn FoodBase geworden. De inloggegevens zijn gelijk gebleven.

Voor vragen neem contact op met onze klantenservice of uw hygiëne – adviseur. 

×
Sluiten