Definitie niet-voorverpakte levensmiddelen verruimd

Na een jarenlang overleg tussen de brancheorganisaties (NBOV, NVB), NBC en de overheid, zijn op 13 december jl. de nieuwe etiketteringsregels ingegaan. In het afgelopen jaar hebben wij alle bakkers hierover regelmatig geïnformeerd. Op 12 december ontvingen wij van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) bericht over de nieuwe definitie van niet-voorverpakte levensmiddelen. In dit bericht informeren wij u verder.

De nieuwe definitie van niet-voorverpakte producten is: Producten met hoge omloopsnelheid die dagelijks worden verpakt (werkvoorraad) en die in het bedrijf van de verpakker verkocht worden. Het dagverse karakter van de producten - en daarmee het 24-uurs principe - is dus niet langer bepalend. 

Producten die onder deze definitie vallen zijn bijvoorbeeld een zakje met krentenbollen, puntjes of eierkoeken, brood dat door een retailer in de buurt van verkoop wordt verpakt of brood en koek in een broodkraam waarbij verpakker en verkoper hetzelfde bedrijf zijn. 

Nieuw is dat ook langer houdbare producten waarvan dagelijks een kleine werkvoorraad wordt aangelegd tot de categorie niet-voorverpakte producten behoren. Denk bijvoorbeeld aan een werkvoorraad verpakte bonbons of koekjes of een fantasieverpakking voor de feestdagen.

Deze producten hoeven dus niet te worden geëtiketteerd. De allergenen moeten in kaart zijn gebracht en de informatieverstrekking over allergenen mag mondeling of schriftelijk plaatsvinden, net als bij onverpakte producten.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het kennisloket van het NBC op telefoonnummer 0317 47 12 12.

Bekijk ook de praktische voorbeelden en de 'NVWA beslisboom voorverpakt vs. niet-voorverpakte levensmiddelen'.

Gerelateerde diensten

Belangrijk! Een aantal dingen zijn veranderd.

Graag willen we u informeren. We hebben een duidelijke splitsing gemaakt tussen onze collectieve werkzaamheden ter verbetering van de bakkersbranche en onze commerciële diensten, die we aanbieden.

Voor al onze collectieve zaken kunt u nog steeds terecht bij NBC. Al onze commerciële diensten kunt u vanaf nu vinden onder FoodBase.nl. Met de kennis van NBC. 

Dat geldt dus ook voor online bestellingen. MijnNBC is nu Mijn FoodBase geworden. De inloggegevens zijn gelijk gebleven.

Voor vragen neem contact op met onze klantenservice of uw hygiëne – adviseur. 

×
Sluiten