Definitie niet-voorverpakte levensmiddelen verruimd

Na een jarenlang overleg tussen de brancheorganisaties (NBOV, NVB), NBC en de overheid, zijn op 13 december jl. de nieuwe etiketteringsregels ingegaan. In het afgelopen jaar hebben wij alle bakkers hierover regelmatig geïnformeerd. Op 12 december ontvingen wij van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) bericht over de nieuwe definitie van niet-voorverpakte levensmiddelen. In dit bericht informeren wij u verder.

De nieuwe definitie van niet-voorverpakte producten is: Producten met hoge omloopsnelheid die dagelijks worden verpakt (werkvoorraad) en die in het bedrijf van de verpakker verkocht worden. Het dagverse karakter van de producten - en daarmee het 24-uurs principe - is dus niet langer bepalend. 

Producten die onder deze definitie vallen zijn bijvoorbeeld een zakje met krentenbollen, puntjes of eierkoeken, brood dat door een retailer in de buurt van verkoop wordt verpakt of brood en koek in een broodkraam waarbij verpakker en verkoper hetzelfde bedrijf zijn. 

Nieuw is dat ook langer houdbare producten waarvan dagelijks een kleine werkvoorraad wordt aangelegd tot de categorie niet-voorverpakte producten behoren. Denk bijvoorbeeld aan een werkvoorraad verpakte bonbons of koekjes of een fantasieverpakking voor de feestdagen.

Deze producten hoeven dus niet te worden geëtiketteerd. De allergenen moeten in kaart zijn gebracht en de informatieverstrekking over allergenen mag mondeling of schriftelijk plaatsvinden, net als bij onverpakte producten.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het kennisloket van het NBC op telefoonnummer 0317 47 12 12.

Bekijk ook de praktische voorbeelden en de 'NVWA beslisboom voorverpakt vs. niet-voorverpakte levensmiddelen'.

Gerelateerde diensten

SpecsPlaza
Consumenten hebben een toenemende behoefte aan kennis over voedsel en de ingrediënten daarvan. Ook vanuit de overheid worden steeds meer regels opgesteld om via bijvoorbeeld een etiket de juiste productinformatie te verstrekken. Het etiketteren van voorverpakte producten is bovendien verplicht. Ook voor onverpakte producten zijn de regels in december 2014 verscherpt. SpecsPlaza helpt u daarbij.
Lees meer
Hulp bij etikettering
Op 13 december 2014 zijn nieuwe regels van kracht gegaan rond de etikettering van levensmiddelen. Dat heeft nogal wat gevolgen voor u als bakker waarbij u alle hulp goed kunt gebruiken. Het NBC staat u graag bij!
Lees meer
Hygiënecodecertificering
Stichting Voedsel veiligheidsinspectie Wageningen (SVVW) toetst bedrijven op de Hygiënecode. Deze stichting is belast met de certificering van bedrijven op de Hygiënecode. In dit kader werkt SVVW samen met ISACert; deze geaccrediteerde instelling mag van de Raad voor Accreditatie internationaal erkende certificaten verstrekken.
Lees meer
Hygienetool.nl
Wilt u af van hygiëne registraties op papier? Of er beter zicht op houden of registraties in uw filialen adequaat uitgevoerd en opgevolgd worden? Registraties op orde hebben is belangrijk voor hygiënisch en voedselveilig werken, maar tijdrovend. En een klusje dat er gemakkelijk bij in schiet. De hygienetool.nl, geeft u méér controle op uw hygiëneregistratie in mínder tijd!
Lees meer