Algemene informatie over de Hygiënecode

10 Sep 2015

Ieder bedrijf  dat met levensmiddelen werkt, dient van de overheid een systeem te hebben waarmee voedselveiligheid wordt gegarandeerd. Deze regels zijn gebaseerd op Europese wetgeving, die stelt  dat alle levensmiddelenbedrijven volgens HACCP-beginselen moeten werken. Een ondernemer kan met een eigen systeem voor voedselveiligheid werken, maar men kan ook gebruik maken van een goedgekeurde hygiënecode die voor een gehele branche geldig is.

Wie een brood- of banketbakkerij heeft, kan het beste werken met de Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij. Hierin worden kritische stappen voor de bereiding van brood, banket en andere bakkerijproducten besproken. Het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) heeft de Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij opgesteld in opdracht van de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging (NBOV) en de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB). De Hygiënecode is digitaal en tegen een kleine vergoeding beschikbaar voor alle bakkers die afdragen aan het Sociaal Fonds. Bakkers die liever een papieren versie ontvangen óf belangstellenden die niet afdragen aan het Sociaal Fonds kunnen het document bestellen.

Modulaire opzet

De meest recente Hygiënecode dateert van 1 februari 2009. Ten opzichte van de vorige versie uit 2003 is deze code eenvoudiger en helder van opzet. Dubbele informatie en ingewikkelde schema’s zijn geschrapt. De huidige Hygiënecode is modulair opgezet. Dat betekent dat er een onderverdeling gemaakt is in basisvoorwaarden en processtappen. De basisvoorwaarden voor het gehele proces vanaf het binnenkomen van de grondstof tot aan de verkoop van het eindproduct zijn voor ieder bedrijf belangrijk. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om inrichting, persoonlijke hygiëne en het voorkomen van kruisbesmetting. In de Hygiënecode worden daarnaast ook de regels voor bedrijfsprocessen, zoals inkoop, bewaren van grondstoffen en halffabricaten en de ontvangst van goederen, duidelijk omschreven.

Maatwerk

Bepaalde regels uit de Hygiënecode zijn voor ieder bedrijf in de bakkerijsector van toepassing. Er staan echter ook risico’s beschreven die gekoppeld zijn aan bepaalde werkzaamheden, die niet in ieder bedrijf voorkomen. De bijbehorende maatregelen zijn dus niet voor elk bedrijf bedoeld en zeker niet voor iedere medewerker. Processen die je niet toepast, hoef je immers ook niet te beheersen.

Het kan ook zijn dat bepaalde processtappen binnen uw bedrijf buiten de reikwijdte van de Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij vallen. In dat geval kunt u gebruikmaken van een andere goedgekeurde Hygiënecode waarin deze stappen wél beschreven staan. Zijn de stappen in geen enkele officiële Hygiënecode vastgelegd, dan moet u zelf een voedselveiligheidsplan voor die processen opstellen. Win hiervoor altijd deskundig advies in.

Opstellen en evaluatie van een code

Het NBC is verantwoordelijk voor het opstellen van de Hygiënecode en zorgt ook voor de evaluatie ervan, die periodiek plaatsvindt . Tijdens de evaluatie wordt gekeken of de regels uit de code (nog) voldoen aan de op dat moment geldende wetgeving en of de code tegemoet komt aan de wensen van de bakker.

Het evalueren van de Hygiënecode is een tijdrovend proces. Eerst worden de voorstellen voor wijzigingen en aanpassingen besproken in een stuurgroep, waarin onder andere vertegenwoordigers vanuit de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging (NBOV) en de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB) zitten. Uiteraard denken ook medewerkers vanuit het NBC zelf mee. Wanneer de stuurgroep de definitieve aanpassingen voor de geldende Hygiënecode heeft geformuleerd, moet vervolgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een positief advies uitbrengen over de nieuwe Hygiënecode. Dat geldt ook voor het Regulier Overleg Warenwet (ROW), waarin vertegenwoordigers zitten vanuit overheid, bedrijfsleven, codehouders en consumentenorganisaties. Ten slotte dient de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de nieuwste Hygiënecode te ondertekenen.

Wilt u de Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij bestellen?
 

Controle

De Hygiënecode draagt bij aan structuur binnen een bedrijf. De code helpt iedereen in het bedrijf scherp te houden. Om het belang van de Hygiënecode te benadrukken, controleert de NVWA bakkers op naleving ervan. Wie zich niet aan de regels houdt, kan een boete krijgen.

Afdrukken